Στην Ελλάδα της κρίσης, το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού δεν θα μπορούσε να μείνει αλώβητο. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι ένας γνήσιος στυλοβάτης της ανάπτυξης κάθε χώρας δεν θα μπορούσε, μέσα στη δίνη μιας τέτοιας οικονομικής κρίσης, να μην υποστεί και αυτό τις συνέπειες. Μοναδικά μας όπλα είναι η πραγματική γνώση του αντικειμένου, η εξειδίκευση και η αριστεία. Με τα παραπάνω ως γνώμονα, και δρώντας ως αρμόζει σε ενεργούς και υγιώς σκεπτόμενους φοιτητές, διοργανώνουμε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, από όπου και ξεκίνησε η ιδέα διοργάνωσής του, στις 16-18 Μαρτίου 2018 με χώρο διεξαγωγής το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» («Βελλίδιο»). Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του εύρους του αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού, η εμβάθυνση των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος αλλά και η αλληλεπίδραση των φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών ανά την επικράτεια. Όλοι οι φοιτητές Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούν να εγγραφούν ως σύνεδροι χωρίς κανένα κόστος, συμπληρώνοντας απλά την φόρμα εγγραφής συνέδρου στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Συνέδριο, μπορεί να το κάνει με το ρόλο του παρατηρητή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα μας. Τέλος, όσοι φοιτητές το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για ομιλητές ώστε να παρουσιάσουν την εργασία τους. Στην αίτηση που θα καταθέσουν, θα πρέπει να επισυνάπτεται και μια περίληψη της εργασίας που θα παρουσιάσουν. Στην συνέχεια, αυτή θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Με τα λιγοστά αυτά λόγια σας προσκαλούμε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών στη Θεσσαλονίκη!