Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών θα λάβει χώρα στην Πάτρα!
Οι
εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα 15 – 17 Μαρτίου! Μετά τις άριστες πρώτες εντυπώσεις που
δημιουργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του 1ου & 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών,
η οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών
προετοιμαζόμαστε για την διεξαγωγή ενός άριστα διοργανωμένου συνεδρίου.
Για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του συνεδρίου, αλλά και την γεφύρωση του με την
καινοτομία και την έρευνα χρειαζόμαστε την ροή των δικών σας πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων
και εργασιών που περιμένουμε να καταθέσετε! Όσο για τις αντιστηρίξεις μην ανησυχείτε, η
επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου βρίσκονται εδώ να τις διασφαλίσουν!

DEADLINES:
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02/2019
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΙΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 05/03/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 08/03/2019

Τα papers θα πρέπει:
Να είναι γραμμένα στα ελληνικά
Να είναι μέχρι 5 σελίδες (δίστηλα) Α4
Να ακολουθούν εξ’ ολοκλήρου το πρότυπο της IEEE* για Word ή LaTeX
Να διαθέτουν τρεις με επτά λέξεις κλειδιά (keywords)
Να υποβάλλονται σε μορφή .pdf στο mail του συνεδρίου info@synfoititonpolmix.gr