Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μερικές μικρές τεχνικές δυσκολίες. Δουλεύουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την αποκατάσταση του προβλήματος. Παρακολούμε προσπαθήστε αργότερα για την εγγραφή σας στο Συνέδριο.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.