ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρόεδρος: ΤΣΙΜΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Π.

Μέλη:
-ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Π.Π.
-ΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΗΛΙΑΣ Π.Π.
-ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Π.
-ΣΚΙΑΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ Ε.Μ.Π.
-ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Μ.Π.
-ΚΟΤΟΦΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Μ.Π.
-ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Π.Θ
-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Π.Θ.
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Π.Θ.
-ΔΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π.Θ.
-ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ.Π.Θ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

-ΣΚΑΡΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6986185393 ΠΑΤΡΑ
-ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6987726433 ΠΑΤΡΑ
-ΣΚΙΑΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 6943212324 ΑΘΗΝΑ
-ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6985774489 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6931579192 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-ΔΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 6980082298 ΒΟΛΟΣ
-ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 6955566390 ΞΑΝΘΗ