Σύνεδροι

Σύνεδροι

Ως σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των Ελληνικών ΑΕΙ. Οι σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να...
Read More

Παρατηρητές

Ως παρατηρητές έχει την δυνατότητα να εγγραφεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να παραστεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών. Οι παρατηρητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν...
Read More

Ομιλητές

Ως ομιλητές έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των Ελληνικών ΑΕΙ που επιθυμούν να παρουσιάσουν την...
Read More