Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών
Μηχανικών είναι γεγονός! Μετά την επιτυχία των δύο προηγούμενων χρόνων, το συνέδριο
«ταξιδεύει» στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων όλης της
Δυτικής Ελλάδας. Στις 16 και 17 Μαρτίου οι φοιτητές Πολιτικοί Μηχανικοί έρχονται σε επαφή
τις επαγγελματικές προοπτικές που τους ανοίγονται στη σημερινή εποχή.

Μετά από μία περίοδο κατά την οποία το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού
βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης, στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει τους φοιτητές στο
επίκεντρο των σύγχρονων εξελίξεων. Η νέα γενιά μηχανικών, που ολοκληρώνει τώρα τις
σπουδές της θα έρθει αντιμέτωπη με μία νέα πραγματικότητα στην οποία η γνώση και η
συνεχής ενημέρωση θα αποτελέσουν τα εργαλεία της.

Στην προσπάθεια αυτή αρωγός καθίσταται το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών
Πολιτικών Μηχανικών που με την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και την
πολύτιμη βοήθεια των ίδιων των φοιτητών θέτει ως κυρίαρχο στόχο τη μετατροπή των
σπουδαστών Πολιτικών Μηχανικών στους επόμενους κυρίαρχους μηχανικούς της Ελλάδας.