Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ).
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

http://web.tee.gr/to-tee/rolos/

Η DEMCON αναγνωρίζεται ως μια από τις καλύτερες και πιο εξειδικευμένες εταιρίες στον
κλάδο των κατεδαφίσεων με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια και στην Κύπρο.
Η εταιρεία διαθέτει στο ενεργητικό της ένα μεγάλο κατάλογο με απαιτητικά έργα
εξειδικευμένων κατεδαφίσεων τόσο με συμβατικά μέσα όσο και με ελεγχόμενη χρήση
εκρηκτικών υλών. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες ανακαινίσεων και καθαιρέσεων
κτιριακών μονάδων, συμβούλου κατεδαφίσεων, σύνταξη μελετών Σ.Δ.Α. και Διαχείριση
Ανακύκλωσης των εξαγόμενων αποβλήτων από τα έργα.
Οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες αντανακλώνται από την εμπιστοσύνη και τον
σεβασμό εταιριών διεθνούς φήμης με τιμητικές διακρίσεις σε θέματα Κανόνων Ασφαλείας
στην Εργασία και την Επιτυχημένη Εκτέλεση Σύνθετων Έργων.
Η συμμετοχή της εταιρίας στον διεθνή τύπο, όπως το “DEMOLITION” του οργανισμού
National Association of Demolition Contractors (NADC) και το επίσημο περιοδικό του
διεθνούς οργανισμού Institute of Explosives Engineers (ISEE), με άρθρα και case studies
σύνθετων έργων αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου μας που συμπορεύεται και
συνεισφέρει έμπρακτα στην επιστημονική κοινότητα.
Βασική αρχή της DEMCON όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ο χαρακτηρισμός της εταιρίας ως
πρωτοπόρο του κλάδου, με σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.

http://www.demcon.gr/el/